វិធីងាយៗ​ ធ្វើឱ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រសើទ្បើងភ្លាមៗ

,

អនុវត្តវិធីទាំងនេះអ្នកនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍រីករាយភ្លាមៗ៖

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ កញ្ញា លីនដា

១) និយាយជាមួយនរណាម្នាក់

២) ធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកចង់

៣) ស្តាប់បទចំរៀង

៤) ចំនាយពេលជាមួយក្មេងៗ ឫ សត្វចិញ្ចឹម

៥) ដកឃ្លាមួយស្របក់ពីបញ្ហារ

៦) ចេញក្រៅដើរលេង

៧) អោបមនុស្សជាទីស្រលាញ់

៨​) ដេកសម្រាកបន្តិច

៩) សម្រេចរឿងអ្វីមួយ(ទោះរឿងតូចតាចក៍បាន)

ទស្សនៈជីវិត