ឱកាស​ការងារ​ហាត់ការ (Internship) នៅ​ស្ថាន​ទូត​អង់គ្លេស ប្រាក់ខែ​ចាប់​ពី $៩០០ ដល់ $១១០០ ក្នុង​មួយ​ខែ

,

ស្ថានទូតអង់គ្លេស​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ហាត់ការ​ដើម្បីបម្រើ​ការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន ដែលត្រូវ​មានទំនួលខុសត្រូវ​ក្នុងការដឹកនាំ និង បំពេញភារកិច្ចទាក់ទង​នឹងគម្រោងមួយចំនួន ដែលនឹង​ត្រូវចាប់ផ្ដើម​នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧។

– ប្រាក់ខែដែលទទួលបាន (USD) 900 – 1,100 ក្នុងមួយខែ

– ផុតកំណត់​ឈប់ទទួលពាក្យ: ថ្ងៃទី ៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

ចង់ជ្រាបពត៌មានលំអិត សូមអានសេចក្ដីប្រកាស​ដែលភ្ជាប់​មកជាមួយ​នៅខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ Jomnes