ចង់បានអារម្មណ៍ល្អៗរាល់ថ្ងៃត្រូវធ្វើ ១២ ចំនុចនេះ

,

ធ្វើរឿងសាមញ្ញទាំងនេះ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អរាល់ថ្ងៃ៖

កញ្ញា៖ រតនា

១) ញញឹមឲ្យបានច្រើន

២) និយាយ និងស្តាប់តែរឿងល្អៗ

៣) កុំនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដ៏ទៃ

៤) ចេះធ្វើដំនើរកំសាន្ត

៥) រៀនបំភ្លេចរឿងមិនល្អ

៦) កុំនៅតែម្នាក់ឯង ពេលពិបាកចិត្ត

៧) ហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃ

៨) គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់

៩) រៀនលើកលែងទោស

១០) មានពេលវេលាសំរាប់មនុស្សជាទីស្រលាញ់

១១) កុំខឹងច្រើនពេក កុំច្រណែន កុំលោភលន់ពេក

១២) រៀនទទួលស្គាល់ការពិត

ទស្សនៈជីវិត