ប្រសិនបើអ្នកមានការតស៊ូទាំង៦នេះ មានន័យថាអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតវៃបំផុត

,

  1. ការពិភាក្សាតូចមួយធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលរបស់អ្នក (គំនិតដ៏អស្ចារ្យមិនលេចទ្បើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតូចនោះទេ)
  2. អ្នកគិតច្រើនជាងនិយាយ
  3. ការងាររបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកងាយធុញទ្រាន់ (មនុស្សពូកែចូលចិត្តប្រជែងឱកាសថ្មីៗ)
  4. សកម្មភាពរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះពេលខ្លះ
  5. អ្នកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សពិបាកចុះសម្រុងក្នុងសង្គម
  6. អ្នកមិនធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ដោយងាយនោះទេ

ប្រភព៖ Lifehack