4 ចំនុចបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងល្អបំផុត

,

តើអ្នកដឹងពីរបៀបដើម្បីធ្វើឱ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងយ៉ាងល្អដែលទេ? យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងជាមូលដ្ឋានដូចជា ធ្វើសក់ ការតុបតែងមុខ ឈុតស្រស់ស្អាត អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនល្អ ការញញឹម ការឈ្នះ និងការចាប់ដៃជាដើម។ ប៉ុន្តែពិតជាមានរឿងផ្សេងទៀតដែលអ្នកគួរធ្វើក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងល្អបំផុត។

1. គោរពខ្លួនឯង

ក្រៅពីសំលេងដែលអ្នកនិយាយចេញទៅ ចំនុចផ្សេងៗទៀតគ្រប់គ្រង៥៥ភាគរយនៃការទំនាក់ទំនងទាំងអស់របស់អ្នក។ វាជាផ្នែកដែលធំ។ វាជារបៀបដែលអ្នកបានពាំនាំខ្លួន និងការធ្វើបទបង្ហាញពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលអ្នកស្លៀកពាក់ឬម៉ូតសក់របស់អ្នកទ្បើយ។ វាស្ថិតនៅក្នុងភាសារាងកាយនិងទំនុកចិត្តរបស់អ្នក។

2. យកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នក

តើស្ថានភាពមានន័យយ៉ាងណា? ស្ថានភាពជារបៀបដែលអ្នកត្រូវបានគេដឹងហើយវាជាអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងវិធីដែលអ្នកផ្លាស់ទីនិងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នក។ ពាក្យចាស់ពោលថា “សម្លៀកបំពាក់នៃភាពជោគជ័យ” គឺជាការពិត។ ស្លៀកពាក់និងការអនុវត្តដូចជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃអំណាចមួយហើយអ្នកទទួលបានវា។

3. ភាពឆ្លាតវៃ

កាប្រើក្រសែភ្នែកជាកត្តាចម្បង។ យោងតាមការសិក្សាមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Loyala Marymount University ទំនាក់ទំនងក្រសែភ្នែកត្រូវបានទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងរបៀបដែលមនុស្សយល់ឃើញពីភាពវ័យឆ្លាតរបស់អ្នក។ រៀនប្រើក្រសែភ្នែកដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់ពីភាពខុសគ្នាផ្សេងៗខណៈពេលដែលអ្នកនិយាយ។

4. ភាពគួរឲ្យចូលចិត្ត

អាកប្បកិរិយាគឺមានសារៈសំខាន់។ មនុស្សអាចមើលដឹងពីអ្នកដូចជាសញ្ញាមួយប្រសិនបើអ្នកមានចិត្ដគំនិតអាក្រក់។ ផ្តល់ឱ្យស្នាមញញឹមពិតប្រាកដនៅពេលដែលអ្នកបានជួបពួកគេដោយគ្មានលាក់ពុត។ ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការចាប់ដៃដោយកក់ក្តៅនិងជាមិត្តភាព។ រៀនវា រក្សាភ្នែករបស់អ្នកធំទូលាយនិងបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេ៕

ប្រភព៖ Entrepreneur